Comenzi telefonice - Luni - Vineri: 09.00-17.30 - 021.555.03.94

Contul meu
American Express Apple Pay Google Pay Mastercard Union Pay Visa

Regulament campanie Black Friday 2023

REGULAMENTUL CAMPANIEI „BLACK FRIDAY 2023”

Perioada campaniei: 10 - 13 Noiembrie 2023

Articolul 1. Organizatorul campaniei

Art. 1.1. Campania “Black Friday 2023” (numită în cele ce urmează şi “Campanie”) este organizată de S.C. TENQ ONLINE S.R.L. cu sediul în Bucuresti, str. Bucegi, nr. 10, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub Nr. J40/1368/2018, CUI RO38788535. În continuare, S.C. TENQ ONLINE S.R.L. va fi denumită “Organizator”.

Art. 1.2. Decizia de derulare a campaniei conform regulilor din prezentul regulament („Regulamentul”) este finală şi obligatorie pentru orice participant la Campanie („Participant / Client”). Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România.

Art. 1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfaşurării campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.

Articolul 2. Denumire. Durată. Locul desfăşurării.

Art. 2.1. Campania poartă denumirea “Black Friday 2023”.

Art. 2.2. Campania se desfăşoară în România, in intervalul 10-13 noiembrie 2023, de pe 10 noiembrie 2023 incepand cu orele 00.00.00, pana pe data de 13 Noiembrie 2023 orele 23:59:59, doar în mediul online prin intermediul site-ului https://www.cudetoate.ro

Art. 2.3. Campania începe pe data de 10 Noiembrie 2023, la ora 00.00.00 şi se termină pe 13 noiembrie 2023 ora 23:59:59.

Articolul 3. Participarea la campanie

Art. 3.1. Obiectul Campaniei îl constituie comercializarea produselor existente în pagina web https://www.cudetoate.ro semnalizate ca fiind parte din Campanie.

Articolul 4. Dreptul şi condiţiile de participare

Art. 4.1. De această campanie beneficiază orice persoană fizică, care a cumparat un produs din pagina web https://www.cudetoate.ro incepand cu data de 10 Noiembrie 2023 orele 00.00.00, pana pe data de 13 Noiembrie 2023 orele 23:59:59.

Articolul 5. Modul de desfăşurare a campaniei

Art. 5.1. Fiecare Participant la Campanie care cumpară un produs din pagina web https://www.cudetoate.ro incepand cu data de 10 Noiembrie 2023 orele 00.00.00, pana pe data de 13 Noiembrie 2023 orele 23:59:59, va beneficia de reducerile specificate în pagina web.

Art. 5.2. Comenzile receptionate pe perioada de desfasurare a campaniei pentru care se doreste livrarea acestora vor fi expediate prin curierat rapid. Timpul de livrare pentru comenzile receptionate in perioada campaniei ,,Black Friday 2023” este de pana la 14 zile lucratoare, incepand de luni 14.11.2023.

Articolul 6. Limitarea Răspunderii

Art. 6.1. Produsele din pagina web https://www.cudetoate.ro nu se cuplează cu alte oferte sau promotii de preţuri în perioada campaniei ,,Black Friday 2023”, desfaşurată in intervalul 10 Noiembrie 2023 orele 00.00.00, pana pe data de 13 Noiembrie 2023 orele 23:59:59.

 Art 6.2. Campania nu se cumulează cu alte promoţii.

 Art 6.4. Produsele se achiziţionează în limita stocurilor disponibile.

Articolul 7. Confidenţialitatea datelor

Art. 7.1. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare a Romaniei.

Articolul 8. Taxe şi impozite

Art. 8.1. Organizatorul Campaniei este răspunzător de plata taxelor sau a obligaţiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 8.2. Prezenta campanie se desfaşoară cu scop comercial

Articolul 9. Forţă majoră. Caz fortuit

Art. 9.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a­şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici împiedicat de către Organizator.

Art. 9.2. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351. Dacă Organizatorul invocă forţa majoră sau cazul fortuit, acesta este obligat să comunice participanţilor la Campanie cazul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră sau caz fortuit.

Articolul 10. Litigii

Art. 10.1. Orice reclamaţie având ca obiect “Campania” poate fi adresată în scris la adresa sediului social al Organizatorului specificată în acest Regulament sau trimisă electronic, pe e­mail, la adresa comenzi@cudetoate.ro în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Art. 10.2. Eventualele neînţelegeri aparute între Organizator şi participanţii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecatoreşti române competente.

Articolul 11. Întreruperea Campaniei

Art. 11.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe oricand Campania pe parcursul desfaşurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afişare pe site, mesaj pe retele de socializare, etc.).

Articolul 12. Regulamentul Campaniei

Art. 12.1. Regulamentul campaniei este afişat în format digital pe site-ul https://www.cudetoate.ro pe toată perioada de desfaşurare a Campaniei.

Art. 12.2. Simpla participare la aceasta Campanie echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament în ceea ce priveşte Campania ,,BlackFriday 2023”.

Data redactării regulamentului Campaniei “Black Friday 2023”: 01 Noiembrie 2023

Search our shop