Comenzi telefonice - Luni - Vineri: 09.00-17.30 - 021.555.03.94

Contul meu
American Express Apple Pay Google Pay Mastercard Union Pay Visa

REGULAMENTUL CAMPANIEI „LUNA REDUCERILOR”

Perioada campaniei: 01 - 30 Noiembrie 2021

Articolul 1. Organizatorul campaniei

Art. 1.1. Campania “ LUNA REDUCERILOR” (numită în cele ce urmează şi “Campanie”) este organizată de S.C. Cudetoate Mag Shop S.R.L. cu sediul în Bucuresti, ȘOS. MIHAI BRAVU NR. 90-96, BL. D17, SC. B, ET. 4, AP. 52, înregistrată la Registrul Comerţului sub Nr. J40/13049/2021, CUI 44661853. În continuare, S.C. Cudetoate Mag Shop S.R.L. va fi denumită “Organizator”.

Art. 1.2. Decizia de derulare a campaniei conform regulilor din prezentul regulament („Regulamentul”) este finală şi obligatorie pentru orice participant la Campanie („Participant / Client”). Regulamentul oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România.

Art. 1.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricare din condiţiile stabilite în prezentul Regulament în perioada desfaşurării campaniei, din motive întemeiate, dar nu înainte de a anunţa publicul despre aceste modificări.

Articolul 2. Denumire. Durată. Locul desfăşurării.

Art. 2.1. Campania poartă denumirea “ LUNA REDUCERILOR”.

Art. 2.2. Campania se desfăşoară în România, in intervalul 01-30 noiembrie 2021, de pe 01 noiembrie

2021 incepand cu orele 00.00.00, pana pe data de 30 Noiembrie 2021 orele 23:59:59, doar în mediul

online prin intermediul site-ului https://www.cudetoate.ro

Art. 2.3. Campania începe pe data de 01 Noiembrie 2021, la ora 00.00.00 şi se termină pe 30 noiembrie 2021 ora 23:59:59.

Articolul 3. Participarea la campanie

Art. 3.1. Obiectul Campaniei îl constituie comercializarea produselor existente în pagina web https://www.cudetoate.ro semnalizate ca fiind parte din Campanie.

Articolul 4. Dreptul şi condiţiile de participare

Art. 4.1. De această campanie beneficiază orice persoană fizică, care a cumparat un produs din pagina web https://www.cudetoate.ro incepand cu data de 01 Noiembrie 2021 orele 00.00.00, pana pe data de 30 Noiembrie 2021 orele 23:59:59.

Articolul 5. Modul de desfăşurare a campaniei

Art. 5.1. Fiecare Participant la Campanie care cumpară un produs din pagina web https://www.cudetoate.ro incepand cu data de 01 Noiembrie 2021 orele 00.00.00, pana pe data de 30 Noiembrie 2021 orele 23:59:59, va beneficia de reducerile specificate în pagina web.

Art. 5.2. Comenzile receptionate pe perioada de desfasurare a campaniei pentru care se doreste livrarea acestora vor fi expediate prin curierat rapid. Timpul de livrare pentru comenzile receptionate in perioada campaniei ,, LUNA REDUCERILOR” este de pana la 5 zile lucratoare, incepand cu 01.11.2021.

Articolul 6. Limitarea Răspunderii

Art. 6.1. Produsele din pagina web https:// www.cudetoate.ro nu se cuplează cu alte oferte sau promotii de preţuri în perioada campaniei ,, LUNA REDUCERILOR”, desfaşurată in intervalul 01 Noiembrie 2021 orele 00.00.00, pana pe data de 30 Noiembrie 2021 orele 23:59:59.

 Art 6.2. Campania nu se cumulează cu alte promoţii.

 Art 6.4. Produsele se achiziţionează în limita stocurilor disponibile.

Articolul 7. Confidenţialitatea datelor

Art. 7.1. Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite către terţi cu excepţia cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligaţiile impuse de legislaţia în vigoare a Romaniei.

Articolul 8. Taxe şi impozite

Art. 8.1. Organizatorul Campaniei este răspunzător de plata taxelor sau a obligaţiilor financiare, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 8.2. Prezenta campanie se desfaşoară cu scop comercial

Articolul 9. Forţă majoră. Caz fortuit

Art. 9.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a­şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici împiedicat de către Organizator.

Art. 9.2. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parţial executarea Regulamentului şi continuarea campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351. Dacă Organizatorul invocă forţa majoră sau cazul fortuit, acesta este obligat să comunice participanţilor la Campanie cazul existent în termen de 5 zile lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră sau caz fortuit.

Articolul 10. Litigii

Art. 10.1. Orice reclamaţie având ca obiect “Campania” poate fi adresată în scris la adresa sediului social al Organizatorului specificată în acest Regulament sau trimisă electronic, pe e­mail, la adresa comenzi@cudetoate.ro în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat.

Art. 10.2. Eventualele neînţelegeri aparute între Organizator şi participanţii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecatoreşti române competente.

Articolul 11. Întreruperea Campaniei

Art. 11.1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a întrerupe oricand Campania pe parcursul desfaşurării acesteia, cu informarea prealabilă a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afişare pe site, mesaj pe retele de socializare, etc.).

Articolul 12. Regulamentul Campaniei

Art. 12.1. Regulamentul campaniei este afişat în format digital pe site-ul https:// www.cudetoate.ro pe toată perioada de desfaşurare a Campaniei.

Art. 12.2. Simpla participare la aceasta Campanie echivalează cu/implică cunoaşterea şi acceptarea integrală şi necondiţionată de către orice Participant a prevederilor şi aplicării prezentului Regulament în ceea ce priveşte Campania ,,LUNA REDUCERILOR”.

Data redactării regulamentului Campaniei “LUNA REDUCERILOR”: 25 Octombrie 2021

Search our shop